Política de Privacitat

Aquesta Política de Privadesa té per objecte informar del tractament que reben les seves dades de caràcter personal quan s’inscriu a la carrera.

1. Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?

Gestora Clubs DiR, S.L., con NIF B-62.849.146, c/Industria, 90-92, entresol 6ª · 08025 Barcelona.

Si voleu contactar amb nosaltres, podeu fer-ho a:

 • La següent adreça de correu electrònic: [email protected]
 • El següent número de telèfon: 93.117.17.00

També podeu contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades, encarregat de vetllar per la protecció del dret fonamental a la protecció de les dades personals, a la següent adreça de correu electrònic: [email protected]

2. Amb quina finalitat seran tractades les vostres dades personals?

Les vostres dades personals seran utilitzades, en general, per a aquelles finalitats relacionades amb la gestió i organització de l’esdeveniment esportiu. En particular s’utilitzaran per a les finalitats següents:

 • Gestionar la seva inscripció a la cursa.
 • Organització de la cursa.
 • Gestió del lliurament dels dorsals i xips de cronometratge.
 • Gestió dassegurances per a corredors.
 • Difondre la seva participació a la carrera, mitjançant la publicació de les marques realitzades pels corredors en mitjans de comunicació, sense perjudici del dret d’oposició.
 • Gestió de captació de fotografies dels corredors.
 • Facturació.
 • Enviaments d´informació sobre la carrera.
 • Enviar-li la seva marca a la cursa a través de SMS si ha sol·licitat aquest servei al formulari d’inscripció.
 • Enviaments de publicitat, promocions i altra informació comercial de DiR i dels patrocinadors de la carrera (les seves dades personals no seran cedides als patrocinadors), únicament si heu marcat expressament la casella habilitada a aquests efectes.
 • Elaborar un perfil comercial per enviar-vos comunicacions adaptades, demanant i analitzant les vostres dades personals per avaluar certs aspectes personals i així predir aspectes relacionats amb els seus interessos o preferències personals (domicili, edat, serveis contractats…).

3. Quina és la base legal per a aquests tractaments?

El tractament de les vostres dades personals per als fins relacionats amb la gestió i organització de la carrera tenen la base legal en l’execució del contracte del qual el participant és part.

El tractament de les seves dades amb fins de difusió de la seva participació a la carrera als mitjans, la qual cosa inclou la publicació de la seva marca o la seva imatge, es basa en el consentiment donat pel participant, sense perjudici del seu dret de revocació.

El tractament amb fins publicitaris i promocionals, es basa en el consentiment atorgat pel participant mitjançant la marcació de la corresponent casella habilitada a aquest efecte.

El tractament per elaborar un perfil comercial es basa en el nostre interès legítim per identificar el perfil del consumidor per a una campanya publicitària.

4. Durant quant de temps conservaran les dades personals?

Conservarem les vostres dades durant el temps necessari d’acord amb la finalitat del tractament, tenint en compte cada cas, d’acord amb les previsions següents:

 1. Quan s’hagin facilitat amb motiu de la seva participació en la cursa, durant el període necessari per a la seva execució i el compliment de les obligacions legals que se’n derivin.

No obstant això, entenem que la seva participació a la carrera així com la classificació dels corredors té un interès públic i històric. Per això, es fan públics els noms dels participants i les seves classificacions a la cursa, mantenint-se un històric de consulta pública. No obstant això, podeu oposar-vos que la vostra classificació sigui publicada ia sol·licitar que se suprimeixin les vostres dades personals, adreçant-vos a [email protected].

 • Quan hagin estat facilitades per a finalitats que requereixen el seu consentiment (enviament de publicitat, p.e.), mentre aquest no sigui retirat.

 • Quan es tractin per a finalitats basades en el nostre interès legítim, mentre no s’oposi a aquest tractament (elaborar un perfil comercial, p.e.)

5. Quines dades heu de facilitar?

Totes les dades personals sol·licitades que van marcades amb un asterisc són imprescindibles per adquirir o contractar els nostres productes i/o serveis. Si no facilita alguna d’aquestes dades obligatòries no podrem atendre’l.

6. Les vostres dades personals seran cedides a tercers?

 • A la societat Chip Timing, S.L. (B-62426689, domiciliada a Barcelona, ​​c/Robrenyo, 68 – 08014), per tal d’assignar-li un xip de cronometratge si no en disposa un de propi, així com per assignar-li número de dorsal i poder així demanar les marques realitzades pels corredors. Així mateix, si heu sol·licitat la recepció d’un SMS amb el resultat de la vostra marca, serà Chip Timing, S.L. qui faci aquest enviament. Aquesta comunicació es basa en el consentiment prestat a través de l’acceptació de la present política.
 • AA tot aquell que navegui per Internet i consulti determinades pàgines web. Les seves dades identificatives (nom i cognoms), inclosa la seva imatge capturada durant la seva participació, així com la seva marca a la carrera i altres dades associades (categoria, dorsal…) seran publicades al web propi de l’organització així com al web de ChampionChip : championchip.cat – chipgroc.cat, i qualsevol altre mitjà de comunicació que l’organització determini, i es conservaran mentre no sol·liciteu la supressió.

La participació a la carrera implica el consentiment exprés i sense reserves de l’inscrit a la comunicació de les seves dades personals a la societat esmentada ia la seva publicació en els mitjans de comunicació que l’organització determini, sense perjudici del dret d’oposició i supressió.

 • A la companyia asseguradora (i si escau, al mediador – corredor d’assegurances que intervingui) amb què l’organització ha subscrit una assegurança d’accidents esportius per a tots els corredors inscrits, amb la finalitat de garantir-vos una assistència adequada en cas d’accident durant el transcurs de la cursa.
 • En cas que realitzeu el pagament mitjançant targeta de crèdit, les vostres dades personals seran cedides a l’entitat bancària que l’organització determini amb la finalitat de gestionar el pagament de la vostra inscripció a la cursa.

7. Els seus drets

Els seus drets Què vol dir?
Dret d’informació Té dret a obtenir informació clara, transparent i fàcil d’entendre sobre la manera com usem les vostres dades personals i sobre els vostres drets. Li facilitem aquesta informació en aquesta Política.
Dret d’accés Té dret a conèixer si s’estan tractant o no dades personals seves i en aquest cas, conèixer els fins perquè es tracten, categoria de dades, destinataris, termini de conservació, i els drets que el concerneixen, entre d’altres. Es podrà cobrar un cànon per costos administratius.
Dret de rectificació Teniu dret a fer que es rectifiquin les vostres dades personals quan siguin inexactes o hagin deixat de ser vàlides oa fer que es completin quan siguin incomplets.
Dret de supressió (dret a l’oblit) En determinats casos, li correspon el dret a fer que les vostres dades personals siguin esborrades o eliminades. Cal assenyalar que no és un dret absolut, ja que podrem tenir motius legals o legítims per conservar-los.
Dret a la limitació del tractament Té dret a sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades (podrem emmagatzemar-les però no podrem seguir usant-los ni tractant-los) en determinades circumstàncies previstes pel Reglament General de Protecció de Dades:
• que l’interessat impugni l’exactitud de les dades personals, durant el termini que permeti al responsable de verificar-ne l’exactitud;
• que el tractament sigui il·lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti al seu lloc, la limitació del seu ús;
• que el responsable ja no necessiteu les dades personals per als fins del tractament, però l’interessat els necessiti per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions;
• que l’interessat s’hagi oposat al tractament en virtut de l’article 21, apartat 1, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l’interessat.
Dret a la portabilitat de les dades Teniu dret a traslladar, copiar o transferir dades des de la nostra base de dades a una altra de diferent. Només és possible exercir aquest dret pel que fa a dades que hagi facilitat, quan el tractament estigui basat en l’execució d’un contracte o en el vostre consentiment i el tractament es faci per mitjans automatitzats.

L’Usuari no haurà d’incloure dades personals de tercers sense el seu consentiment informat previ del qual estableix en la present política de privadesa, sent l’únic responsable de la seva aportació.

S’adverteix els nens i joves menors de 14 anys que necessiteu el permís dels vostres pares o tutors per proporcionar dades personals en aquest lloc web.

facebook
twitter
linkedin
instagram
youtube